Elearning

Các chức năng có trong hệ thống

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Làm bài tập để qua bài học mới (3.000.000đ)

Thiết kế website bán khóa học online thuộc sở hữu của bạn 100% không cần phụ thuộc. Website của riêng bạn, không phí thường niên

Tính năng các đề thi trắc nghiệm thử (5.000.000đ)

Thiết kế website bán khóa học online thuộc sở hữu của bạn 100% không cần phụ thuộc. Website của riêng bạn, không phí thường niên

Khoá học có thời hạn, học sinh phải gia hạn nếu quá thời gian (5.000.000đ)

Thiết kế website bán khóa học online thuộc sở hữu của bạn 100% không cần phụ thuộc. Website của riêng bạn, không phí thường niên

DÀNH CHO HỌC VIÊN

Làm bài tập để qua bài học mới (3.000.000đ)

Thiết kế website bán khóa học online thuộc sở hữu của bạn 100% không cần phụ thuộc. Website của riêng bạn, không phí thường niên

Tính năng các đề thi trắc nghiệm thử (5.000.000đ)

Thiết kế website bán khóa học online thuộc sở hữu của bạn 100% không cần phụ thuộc. Website của riêng bạn, không phí thường niên

Khoá học có thời hạn, học sinh phải gia hạn nếu quá thời gian (5.000.000đ)

Thiết kế website bán khóa học online thuộc sở hữu của bạn 100% không cần phụ thuộc. Website của riêng bạn, không phí thường niên