Elearning

Các chức năng có trong hệ thống

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Làm bài tập để qua bài học mới (3.000.000đ)

Hệ thống yêu cầu học viên cần hoàn thành bài tập của bài học cũ trước khi bắt đầu qua bài học mới, đảm bảo học viên học tập online đúng phương pháp và hiệu quả.

Tính năng các đề thi trắc nghiệm thử (5.000.000đ)

Xây dựng bài thi trắc nghiệm cho học viên thi thử, hệ thống câu hỏi random theo từng người dùng đăng nhập vào thi, nhập câu hỏi theo file và tự động chấm điểm cho phần thi trắc nghiệm.

Khoá học có thời hạn, học sinh phải gia hạn nếu quá thời gian (5.000.000đ)

Mỗi khóa học được mở ra đều quy định thời gian đóng và thời gian mở, học viên cần đăng ký để tham gia khóa học cũng như gia hạn nếu muốn theo học sau khi hết thời gian khóa học.

DÀNH CHO HỌC VIÊN

Làm bài tập để qua bài học mới (3.000.000đ)

Học viên cần tham gia và hoàn thành những bài tập mà giảng viên đã cài đặt sẵn trong hệ thống để tiếp tục qua bài học mới, có thể làm nhiều lần.

Tính năng tham gia trắc nghiệm thử (5.000.000đ)

Học viên được đăng ký tham gia những bài thi trắc nghiệm hoàn toàn miễn phí theo sự sắp xếp từ giảng viên, hệ thống thi trắc nghiệm được thực hiện hoàn toàn online trên web.

Khoá học có thời hạn, học sinh phải gia hạn nếu quá thời gian (5.000.000đ)

Học viên có thể lựa chọn tiếp tục gia hạn khóa học của mình hay hoàn thành khóa học và chuyển sang khóa học khác sau khi thời gian mở của khóa kết thúc.